مارادونا به کمک تیم ملی آرجنتاین می رود


مارادونا به کمک تیم ملی آرجنتاین می رود

مارادونا، اسطوره فوتبال آرجنتاین از برنامه ویژه خود برای بهبود شرایط تیم ملی در خلال جام جهانی نیوز داد.
مارادونا گفت: “من می خواهم جلسه ای با گیمکنان تیم ملی برگزار کنم و در این جلسه دیگر گیمکنان بزرگ آلبی سلسته مانند کانیپیا، پامپیدو، گویگوچه آ و حتی اگر افرادی مانند والدانو و پاسارلا نیز خواهان حضور بودند می توانند به این جلسه بیایند.
می خواهم به گیمکنان تیم ملی بگویم ما باید از تاریخچه پرافتخار خود دفاع کنیم. اینکه کرواسی بیاید و ۳ بار دروازه آرجنتاین را باز کند و ما دست روی دست بگذاریم برای ما خیلی سنگین بوده است.