مارادونا: تیم بدون  مسی، تیمی به کل متفاوت است


مارادونا: تیم بدون  مسی، تیمی به کل متفاوت است

دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرجنتاین پس از حذف این تیم از جام جهانی، مدعی شد که این تیم بدون  مسی، تیمی به کل متفاوت است.او گفت:” ما به سینما بیشتر از استدیوم رفتیم زیرا به اینجا آمدیم تا اعلام یک مرگ را بشنویم و این اتفاقی بود که رخ داد. فرانسه مسی را گرفت، خط میانی هیچ کاری نتوانست کند. بدون مسی ما یک تیم دیگری هستیم.  گیم همانطور که انتظار می‌رفت پیش رفت و آنچه انتظار داشتیم رخ داد. یک جام جهانی دیگر برایمان تمام شد و هیچ چیز به دست نیاوردیم. خیلی بد است که یک جام جهانی دیگر تمام شد و هنوز نتوانسته تیم با ثباتی داشته باشد.”