مانور مشترک آمریکا و ۳ کشور عربی در دریای سرخ
مصر و آمریکا با مشارکت عربستان سعودی و امارات مانور مشترکی را در دریای سرخ برگزار کردند.