ماهاتیرمحمد: دیپلماسی ترامپ در آسیا کارآمد نیست


ماهاتیرمحمد: دیپلماسی ترامپ در آسیا کارآمد نیست

ماهاتیرمحمد نخست وزیر هفتم مالزیا درنیویارک گفت: سبک دیپلماسی ترامپ در آسیا خیلی خوب کار نمی کند و کارآمد نیست.
ماهاتیر محمد که برای شرکت در هفتادو سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک به سر می برد با اشاره به تاریخ کهن چین سبک دیپلماسی ترامپ را ایجاد فشار و تضعیف توصیف کرد و افزود که این روش در آسیا کارآمد نیست و به نظر می رسد چین می تواند این از این جنگ تجاری عبور کند.
بر اساس گزارش استریت تایمز ماهاتیر محمد که در نشست شورای روابط خارجی آمریکا سخن می گفت،تاکید کرد که ترامپ تغییر رفتارهای مکرر دارد. کنش با کسانی که باثبات نیستند یک مساله بزرگ است.
ماهاتیر محمد خاطر نشان کرد: چین دارای سابقه ۴ هزار ساله است و باید دانست که چگونه با آن رفتارکرد.
رهبر ۹۳ ساله مالزیا آنلاین سه شنبه هفته جاری برای شرکت در هفتادو سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از لندن به نیویارک سفر کرد تا پس از ۱۵ سال در جمع رهبران کشورهای جهان سخنرانی کند.