ما توانستیم ستون فقرات استکبار را به لرزه درآوریم
معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین گفت: ای کسانی که همواره سیاه‌نمایی می‌کنید و می‌گویید نظام نتوانسته؛ بدانید که ما توانستیم ستون فقرات استکبار را به لرزه درآوریم و در تمام عرصه‌ها خود را ثابت کنیم.