ما همه چیز را مدیون خون شهدا می‌دانیم
سلیمانی دشتکی گفت:ما همه چیز را مدیون خون شهدا می‌دانیم و امروز حفاظت از آرمان‌هایی که شهدا برای آن جان خود را نثار کردند بر عهده ماست.