مبلغ قرارداد رفیعی با فولاد خوزستان مشخص شد/ پاداش برد برابر پدیده در انتظار سرخپوشان پایتخت
مبلغ قرارداد سروش رفیعی با باشگاه فولاد خوزستان برای نیم فصل اول مشخص شد.