متلاشی شدن باند کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای
باند کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای در آذربایجان غربی متلاشی و اعضای آن دستگیر شدند.