مجلس با حذف کلمه مستقل از عنوان‌های واحدهای مستقل بودجه‌ای مخالفت کرد


مجلس با حذف کلمه مستقل از عنوان‌های واحدهای مستقل بودجه‌ای مخالفت کرد

مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر با حذف کلمه مستقل از عنوان‌های واحدهای مستقل بودجه‌ای مخالفت کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین دوشنبه (۱۱ سرطان) خود، فرمان تقنینی رییس وستر در مورد حذف کلمه مستقل از عنوان‌های واحدهای مستقل بودجه‌ای را رد کرد.

رییس وستر غنی براساس فرمان تقنینی شماره ۲۶۳ کلمه مستقل را از عنوان‌های واحدهای بودجه‌ای مستقل به جز از کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی حذف کرده است.

اما مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی را خلاف قانون اساسی و قانون صدور فرمان‌های تقنینی دانسته و رد کرد.

بر اساس قانون اساسی و قانون صدورفرمان‌های تقنینی، رییس وستر می‌تواند در موارد عاجل به استثنای مواردی که بار مالی داشته باشد، در هنگام رخصتی اعضای شورای ملی فرمان تقنینی صادر کند.

ولی، نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنینی مجلس نمایندگان گفت که این فرمان تقنینی رییس وستر استعجالیت/ فوریت نداشته و حکومت می‌توانست آن را از طریق طرح تعدیل به مجلس پیشنهاد کند.

آقای حنفی افزود که آقای غنی پس از صدور این فرمان هم فرمان دیگری را در مورد استقلالیت معینیت تعلیمات مسلکی و تخنیکی وزارت معارف صادر کرده است؛ “یعنی خودش این فرمان خود را نقض کرده است.”

به گفته او، کمیسیون تقنین متن این فرمان تقنینی را جهت نظرخواهی به کمیسیون‌های دیگر نیز فرستاده است؛ اما به جز از دوکمیسیون، دیگر همه کمیسیون‌های مجلس، این فرمان را رد کرده‌اند.

با این وجود، منور شاه بهادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسیون با حذف کلمه مستقل از عنوان‌های ادارات واحدهای بودجه‌ای موافق است و به این باور است که این فرمان تقنینی می‌تواند ادارات مستقل را پاسخگو بسازد.

آقای بهادری افزود که هم اکنون واحدهای بودجه‌ای مستقل هیچ گونه پاسخگویی به هیچ نهادی ندارند و آنان در واقع از کلمه مستقل در عنوان‌های اداره‌های شان سوء استفاده می‌کنند.

اما؛ عبدالحفیظ منصور عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت که حذف این کلمه باید از طریق طرح تعدیل پیشنهاد گردد، نه اینکه از طریق فرمان به حذف آن اقدام صورت گیرد.

آقای منصور افزود که فرمان‌های تقنینی که از سوی رییس وستر صادر شده است؛ صلاحیت‌های شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان را محدود کرده و باید از ادامه آن جلوگیری شود.

سرانجام، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی حذف کلمه مستقل از عنوان‌های واحدهای مستقل بودجه‌ای را به را گذاشت و با اکثریت نمایندگان حاضر در نشست امآنلاین مجلس رد شد.

در نشست امآنلاین مجلس ۱۱۹ نماینده حضور داشتند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر