مجلس برای رسیدگی به خواست استادان تربیه معلم سید جمالدین هیات توظیف کرد


مجلس برای رسیدگی به خواست استادان تربیه معلم سید جمالدین هیات توظیف کرد

رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون امور فرهنگی این مجلس هدایت داد تا خواست‌های استادان تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی در نشست امآنلاین چهارشنبه (۱۹ ثور) این مجلس گفت: “استادان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان پیش از این دو بار در مورد مشکلات و خواست‌های شان با ریاست مجلس دیدار کرده‌اند و مجلس هم مکاتبی را به جانب حکومت فرستاده است؛ اما مشکلات آنان تا هنوز برجایش باقیست.”

آقای ابراهیمی به کمیسیون فرهنگی مجلس هدایت داد تا برای رسیدگی به خواست‌های آنان هیاتی را بفرستد.

کمیسیون فرهنگی نیز چهار عضو خود را موظف کرد تا با استفاده این دارالمعلمین از نزدیک صحبت کنند.

در همین حال، برخی نمایندگان دیگر نیز تاکید دارند که حکومت به ویژه نهادهای ذیربط باید به خواست‌های استادان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان رسیدگی کند.

محمد علی اخلاقی یک عضو دیگر مجلس گفت که استادان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان می‌گویند که این نهاد تعلیمی ظرفیت لازم را دارد و باید به دانشگاه ارتقا یابد.

آقای اخلاقی افزود، وقتی ظرفیت در این مرکز وجود داشته باشد؛ چرا وزارت معارف و یا کدام نهاد دیگر مانع ارتقای این نهاد می‌شوند.

این در حالی است که شماری از استادان و شاگردان تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان از دیآنلاین به اینطرف در اعتراض به عدم پذیرش خواست‌های شان از سوی حکومت تحصن کرده اند.

آنان خواستار ارتقای این مرکز تعلیمی به دانشگاه هستند.

استادان و شاگردان تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان گفته اند که تمامی نهادهای سیاسی با ارتقای این مرکز به دانشگاه موافق اند؛ اما برخی افراد محدود در وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و ارگ ریاست وستری مخالف ارتقای این مرکز اند.

آنان، هشدار داده اند تا زمانیکه حکومت و نهادهای ذیربط به خواست‌های آنان توجه نکنند، به تحصن شان ادامه خواهند داد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر