مجلس خواستار رسیدگی فوری به سیلاب زدگان شد


مجلس خواستار رسیدگی فوری به سیلاب زدگان شد

مجلس نمایندگان از حکومت به ویژه وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی می‌خواهد که به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در کشور رسیدگی کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین شنبه (۲۹ ثور) این مجلس گفت که سیلاب‌های مدهش حیات بسیاری از مردم افغانستان را در ولایت های مختلف از جمله ولایت‌های شمال با خطر مواجه کرده است.

آقای ابراهیمی از حکومت به ویژه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی خواست که هر چه عاجل کمک‌های خود را برای آسیب دیدگان بفرستند.

این در حالی است که نمایندگان جوزجان و سمنگان از سرازیر شدن سیلاب و وارد شدن تلفات و خسارات به مردم این ولایت‌ها سخن گفتند.

عبدالستار درزابی نماینده مردم جوزجان در مجلس گفت که در ولایت های شمال با وجود جنگ‌های خانمانسوز، سیلاب وحشتناک نیز مردم را آسیب زده است.

آقای درزابی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در شمال به ویژه در ولایت جوزجان حدود ۵۰۰ فامیل از خانه‌های شان بیجاد شده اند که به کمک های عاجل نیاز دارند.

عبدال‌الله محمدی نماینده مردم سمنگان در مجلس نیز گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ در این ولایت تلفات جانی و مالی زیادی در پی داشته ولی ادارات مربوط تا هنوز اقدام به کمک رسانی نکرده اند.

از یک هفته به این طرف، باران‌های شدیدی در بسیاری از ولایت های کشور باریده است.

گفته می‌شود، این بارانها در برخی مناطق منجر به سرازیر شدن سیلاب شده که تلفات و خساراتی نیز در پی داشته است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر