مجلس در سومین آنلاین انتخابات موفق به انتخاب معاون دوم و منشی هیات اداری نشد


مجلس در سومین آنلاین انتخابات موفق به انتخاب معاون دوم و منشی هیات اداری نشد

مجلس نمایندگان در سومین دور انتخابات برای انتخاب معاون دوم و منشی هیات اداری ناکام ماند.

به گزارش نویسنده وستر؛ پس از آغاز سال جدید کاری شورای ملی، نمایندگان در سومین آنلاین انتخابات درونی، نتوانستند اعضای هیات اداری این مجلس را تکمیل کنند.

سومین دور انتخابات هیات اداری امآنلاین دوشنبه (۲۱ حوت) برگزار شد، ولی هیچ یکی از نامزدان پست معاونیت دوم و منشی، موفق به کسب آرای لازم در این دو پست نشدند.

امیرخان یار، اکبر استانکزی، نعمت الله غفاری و دلاور ایماق در انتخابات مجلس، نامزد پست معاونیت دوم مجلس بودند؛ اما هیچ کدام موفق به کسب آرای لازم برای رسیدن به این کرسی نشدند.

امیرخان یار با دریافت ۸۶ رای تایید و نعمت الله غفاری با کسب ۶۰ رای تایید به دلیل کسب بیشترین آرای نمایندگان، به دور بعدی انتخابات راه یافتند.

در پست منشی هیات اداری مجلس نیز صالح محمد سلجوقی، نواب منگل و هیله ارشاد نامزد بودند که هیچ کدام آنان، آرای لازم را برای راهیابی به این پست بدست نیاوردند و آقای سلجوقی و هیله ارشاد به دلیل کسب بیشترین آرا در دور دوم انتخابات باهم رقابت خواهند کرد.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز در پایان انتخابات امآنلاین اعلام کرد که هیچ یک از نامزدان معاونیت دوم و منشی مجلس موفق به کسب آرای لازم برای احراز این دو کرسی نشدند و دور دوم انتخابات میان رقبای که بیشترین آرا را از آن خود کرده اند فردا برگزار خواهد شد.

گفتنی است که امآنلاین سومین آنلاین انتخابات درونی مجلس برای انتخاب اعضای هیات اداری بود.

در آنلاین اول انتخابات که شنبه هفته جاری برگزار شد، تنها عرفان الله عرفان توسط رای علنی نمایندگان به سمت نیابت منشی مجلس دست یافت و در آنلاین دوم هم، همایون همایون به عنوان معاون اول مجلس انتخاب شد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر