مجلس سنا از انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ ریاست وستری انتقاد کرد


مجلس سنا از انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ ریاست وستری انتقاد کرد

مجلس سنا انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ ریاست وستری را یک تصمیم نادرست خواند و تاکید ورزید که این آرشیف باید دوباره به جای اصلی‌اش برگردانده شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در نشست امآنلاین یکشنبه (۱۷ سرطان این مجلس گفت: “آرشیف افغان فلم از سال‌های آغاز هنر فلم سازی در کشور ایجاد شده و تا هنوز هیچ حکومتی به آن دست نزده است؛ اما ارگ رییس وستر غنی دست به چنین اقدامی زده است.”

آقای ایزدیار افزود که انتقال افغان فلم به ارگ نشاندهنده آن است که به جز از ارگ ریاست وستری هیچ جای دیگر در کشور مصوون نیست.

او تاکید ورزید که حکومت باید از دستبرد و دخل و تصرف به این آرشیف جلوگیری کند.

در همین حال، مصطفی ظاهر عضو دیگر مجلس سنا و نواسه شاه سابق افغانستان نیز گفت: “پدرکلانم چهل سال در افغانستان پادشاه بود ولی آرشیف افغان فلم را به ارگ انتقال نداد؛ اما اکنون این کار صورت گرفته است.”

آقای ظاهر افزود که چه کسی ضمانت می‌کند که این آرشیف در ارگ از بین نرود و یا اگر کسی سانسور کند و یا بخش های آن را “قیچی” بزند، به فرهنگ مردم افغانستان خیانت خواهد شد.

او نیز تاکید کرد که ارگ ریاست وستری در این تصمیمش تجدید نظر کند.

محمد رحیم حسنیار دیگر عضو سنا نیز خاطر نشان کرد که آرشیف افغان فلم در اتاق مخصوصی در یک درجه حرارت معین نگهداری می‌شد و انتقال آن به ارگ ریاست وستری به این آرشیف آسیب خواهد رساند.

آقای حسنیار تاکید ورزید که آرشیف افغان فلم تاریخ ۱۰۰ ساله دارد و حکومت باید متوجه باشد که این آرشیف به مثابه آثار فرهنگی مردم افغانستان نابود نشود.

این در حالی است که چندی پیش آرشیف افغان فلم به دستور رییس وستر غنی به ارگ ریاست وستری انتقال داده شده است.

انتقال این آرشیف به ارگ ریاست وستری انتقادهای را نیز در پی داشت.

گفته می‌شود آقای غنی به هدف دیجتال سازی این آرشیف را به ارگ انتقال داده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر