مجلس سنا خواستار توقف روند تقاعد افسران نظامی شد


مجلس سنا خواستار توقف روند تقاعد افسران نظامی شد

مجلس سنا ضمن ابراز نگرانی از تقاعد گروهی افسران نظامی خواستار توقف این روند از سوی حکومت شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در نشست امآنلاین سه شنبه (۱۰ میزان) این مجلس گفت: “روند تقاعد افسران نظامی باید از سوی حکومت متوقف شود؛ زیرا تسلسل این مساله سبب عوارض جانبی در صفوف نیروهای امنیتی می‌شود.”

آقای ایزدیار تقاعد گروه افسران در شرایط کنونی بیشتر از آنکه به نفع نیروهای نظامی باشد به نفع دشمن تمام می‌شود.

گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: “تقاعد ژنرالان در شرایط کنونی کشور پرسش برانگیز است و سوالات زیادی را ایجاد کرده؛ آنلاین گذشته اکثریت ژنرالان جوان به تقاعد سوق داده شده اند؛ این مساله باید بررسی شود که این ژنرالان به خواست خودشان به تقاعد سوق داده شده یا این تصمیم اجباری از سوی حکومت بوده است.”

خانم اکبری افزود که افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی افغانستان در شرایط جنگی قرار دارد و تقاعد ژنرالان قابل نگرانی است.

به گفته او، رئیس وستر غنی آنلاین گذشته حکم تقاعد ۲۴ ژنرال ارتش ملی را امضا کرده است.

این در حالی است که پیش از این نیز آقای غنی حکم تقاعد ده‌ها ژنرال نظامی را امضا کرده است.

تقاعد گروهی‌ ژنرالان مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته و به مثابه تضعیف نیروهای امنیتی در شرایط کنونی کشور دانشته شده است. اما ارگ ریاست وستری اعلام کرده که برای آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و جلوگیری از تراکم ژنرالان به اینکار مبادرت ورزیده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر