مجلس سنا: مردم باید در انتخاب نمایندگان شان در مجلس آینده دقت بیشتر کنند


مجلس سنا: مردم باید در انتخاب نمایندگان شان در مجلس آینده دقت بیشتر کنند

مجلس سنا ضمن تاکید بر نقش نظارتی این مجلس از چگونگی برگزاری انتخابات، از مردم افغانستان خواست تا در انتخابات نمایندگان شان دقت بیشتر کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا در نشست امآنلاین یکشنبه (۸ میزان) از مردم خواست تا با تجاربی که از دوره کنونی مجلس نمایندگان کسب کرده اند، در انتخابات آینده پارلمانی آینده از دقت بیشتر کار گرفته و نمایندگان شایسته را انتخاب کنند.

برخی اعضای مجلس سنا با توجه به آغاز رقابت‌های انتخاباتی از احتمال خریداری رای مردم توسط نامزدان انتخابات مجلس ابراز نگرانی کرد.

باختر امین زی یک عضو مجلس سنا گفت که این مجلس باید روند انتخابات پارلمانی را نظارت کند.

آقای امین زی افزود که انتخابات حق مردم افغانستان و مجلس سنا باید برای دسترسی مردم به حقش تکلیف نظارتی خود را انجام دهد تا انتخابات شفاف برگزار گردد.

فضل هادی مسلم یار نیز گفت: “نخست باید کار کنیم که ما چطور می‌توانیم در نظارت انتخابات دخیل شویم و برای برگزاری انتخابات شفاف سهم بگیریم.”

آقای مسلم یار خاطر نشان کرد که نظارت از چگونگی برگزاری انتخابات حق قانونی مجلس سنا است و سناتوران باید برای رفع نگرانی‌های مردم از این روند مشترکاً با مردم و کمیسیون انتخابات، کار کنند.

این در حالی است که رقابت‌های انتخابات پارلمانی از آنلاین جمعه شش میزان در سراسر کشور آغاز شد.

تامین امنیت و شفافیت دو نگرانی مهم مردم افغانستان از روند برگزاری انتخابات است.

قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۹ میزان برگزار گردد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر