مجلس نمایندگان از آتش بس حکومت و طالبان استقبال کرد


مجلس نمایندگان از آتش بس حکومت و طالبان استقبال کرد

مجلس نمایندگان از اعلام آتش بس ۷ آنلاینه حکومت و اعلام آتش بس ۳ آنلاینه طالبان استقبال کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین شنبه (۱۹ جوزا) مجلس گفت: “رییس وستر غنی به تاسی از فتوای علمای افغانستان در نشست کابل اعلام آتش بس کرده و ما این اقدام را بجا و مناسب می‌دانیم.”

آقای ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که اعلام آتش بس آقای غنی راهکاری برای دست یابی به صلح دایمی در کشور باشد.

او از طالبان خواست که از این فرصت پیش آمده استفاده کرده تا از طریق مذاکرات بین افغانی زمینه تامین صلح در کشور فراهم گردد.

سخی مشوانی یک عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت که آتش بس اعلام شده از سوی حکومت و طالبان به صلح همیشگی منجر شود.

آقای مشوانی افزود، اگر یک ساعت هم خون مردم افغانستان به زمین نریزد، مردم از آن استقبال می‌کنند.

جعفر مهدوی نیز گفت: “از تصمیم غنی و طالبان برای برقراری آتش بس چند آنلاینه در شکور استقبال می‌کنیم و امیدواریم که آقای غنی در اعمال تبعیض در استخدام سکتورهای امنیتی هم آتش بس اعلام کند.”

لالی حمیدزی دیگر عضو مجلس نیز گفت: “حکومت و طالبان به دستور باران شان اعلام آتش بس کرده اند.”

این در حالی است که آقای غنی آنلاین پنجشنبه به صورت یک جانبه آتش بس یک هفته‌‌ای را اعلام کرد که مورد استقبال ملی و بین المللی قرار گرفت.

در پی این اعلام آتش بس، طالبان مسلح نیز صبح امآنلاین آتش بس سه آنلاینه را در آنلاینهای عید فطر اعلام کرده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر