مجلس نمایندگان از تظاهرات پشتون‌های پاکستان اعلام حمایت کرد


مجلس نمایندگان از تظاهرات پشتون‌های پاکستان اعلام حمایت کرد

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز کلاه منظور پشتین یکی از سران معترضان عدالت خواه پشتون‌های پاکستان را بر سر کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس و بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان کلاه منظور پشتین یکی از سران معترضان عدالت خواه پشتون‌های پاکستان را بر سر کرد.

آقای ابراهیمی گفت که از حرکت عدالت خواهی پشتون‌های آنسوی خط دیورند حمایت می‌کند.

این کلاه‌ها توسط کمال ناصر اصولی یک عضو مجلس به نمایندگان توزیع شده بود.

حنیف حنفی یک عضو مجلس نیز ضمن حمایت از حرکت عدالت خواهی پشتون‌های آنسوی خط دیورند، گفت که پشتون‌ها در پاکستان زیر ظلم حکومت آن کشور قرار دارد و باید رهایی یابند.

صالح محمد صالح دیگر عضو مجلس نیز تاکید کرد که از حرکت پشتون‌های آنسوی خط دیورند حمایت می‌کند.

رییس و اعضای مجلس سنا نیز در نشست آنلاین سه شنبه این مجلس کلاه منظور پشتین را به منظور حمایت از عدالت خواهی در پاکستان بر سر کردند.

فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت که با جان و مال خود از حرکت صلح خواهی پشتون‌های آنسوی خط دیورند حمایت می‌کند.

اعضای دو مجلس شورای ملی می گویند که جنبش عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان خواستار صلح و آرامش مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان اند و باید از آن‌ها حمایت شود.

این در حالی است که محمد اشرف غنی رییس وستری کشور نیز از حرکت حدالت خواهی پشتون‌های پاکستان حمایت کرده است.

جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان یک ماه پیش با راه اندازی تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه حکومت پاکستان، از شهر کراچی آغاز شد. از آن زمان تاهنوز پشتون‌های آنطرف خط دیورند در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد پایتخت آن کشور، اعتراض‌ها و تجمعات گسترده‌ای را به راه انداخته اند.

منظور پشتین یکی از سران این جنبش است که کلاه سنتی او شهرت زیادی در پاکستان و افغانستان پیدا کرده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر