محال است این دعا بی جواب بماند
صفحه رسمی حجت الاسلام پناهيان با انتشار پستی در خصوص استجابت دعا، به روز رسانی شد.