محاکمه وزیر پیشین مخابرات؛‌ شهروندان: مبارزه با فساد نباید دستخوش گیم‌های سیاسی شود


محاکمه وزیر پیشین مخابرات؛‌ شهروندان: مبارزه با فساد نباید دستخوش گیم‌های سیاسی شود

شماری از شهروندان کشور با اشاره به محکمه شدن وزیر پیشین مخابرات می‌گویند که روند مبارزه با فساد نباید دستخوش گیم‌های سیاسی قرار گرفته و برای زیر فشار قرار دادن منتقدان حکومت باشد.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ محکمه ویژه رسیدگی به اتهامات علیه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات، امآنلاین دوشنبه (۱۱ سرطان) در شهر کابل برگزار شد.

این نخستین بار است که یک وزیر پیشین کابینه به اتهام فساد محکمه می‌شود.

محکمه آقای وحیدی با واکنش‌های متفاوت شهروندان روبرو شده و شماری از آن استقبال و شمار دیگر آن را یک حرکت نمایشی از سوی رهبری حکومت وحدت ملی خوانده اند.

شماری از کاربران صفحات اجتماعی تاکید کرده اند که با فساد در کشور باید با جدیت برخورد شود و فسادپیشه در هر سطح و مقامی و متعلق به هر قوم و سمتی که باشد باید مورد پیگرد قرار گیرد.

اما به گفته این کاربران، مبارزه با فساد نباید دستخوش گیم‌های سیاسی قرار گرفته و از آن به عنوان ابزاری علیه منتقدان حکومت استفاده شود.

ذکی دریابی، آنلایننامه نگار کشور در این باره در صفحه فیسبوکش نوشته:”ایجاد محکمه اختصاصی بررسی پرونده فساد وزرا اگر از یک دید تلاشی برای مبارزه با فساد است از رخ دیگرش تبری است برای قطع زبان، دست و پای مخالفان ‌منتقدان مقامات مهم دولتی. و البته این نمایشی است برای نهادهای خارجی نیز. نیوزنگاران می توانند حقیقت را پیدا کنند.

شماری دیگر از شهروندان نیز حکومت را متهم می‌کنند که با به محکمه کشانیدن عبدالرزاق وحیدی به دنبال دامن زدن به احساسات قومی مردم افغانستان می‌باشد.

وحیدالله بارکزی در صفحه فیسبوک خود نوشت که رییس وستر غنی به دنبال تقابل قومی در کشور می‌باشد.

شرم است که کسی به خاطر هزاره بودن به فساد اداری متهم می‌شود اما وزیر مالیه و دیگر مقامات دولتی که در فساد غرق شده اند از سوی ریاست وستری مدال افتخار دریافت می‌کنند.

شماری دیگر نیز بر این باور اند که ریاست وستری و حلقه ای در ارگ وجود دارد که می‌خواهند در آستانه انتخابات ریاست وستری برای جلب توجه جامعه جهانی به خود، اینگونه نمایش ها را از خود به اجرا بگذارند.

در همین حال حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز محکمه آقای وحیدی را مضحک و مسخره خوانده و گفته که وحیدی به جرم هزاره بودن محکمه می‌شود.

حمید پارسا- نویسنده وستر