محبت اهل بیت(ع) درکلام حضرت علی(ع)
حدیث حضرت علی(ع) درباره محبت اهل بیت(ع) را در اینجا بخوانید.