محله حاشیه نشین چادران نیازمند ساماندهی و توسعه است
سرپرست فرمانداری کنارک گفت: محله حاشیه نشین چادران این شهرستان نیازمند توسعه و ساماندهی در زمینه امکانات برق، آب، طرح هادی و بهداشت است.