محل دفع زباله های بیمارستانی مکان یابی شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: پسماند های پزشکی استان کرمانشاه ابتدا ایمن سازی و سپس دفن شوند