محمداشرف غنی: ما از پاکستان ختم جنگ اعلام ناشده با افغانستان را می‌خواهیم


محمداشرف غنی: ما از پاکستان ختم جنگ اعلام ناشده با افغانستان را می‌خواهیم

محمداشرف غنی رئیس وستری کشور بار دیگر از پاکستان خواست تا ختم جنگ اعلام ناشده این کشور علیه افغانستان را اعلام کند.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ آقای غنی شام آنلاین دوشنبه (۹ میزان) در دیدار با شماری از جوانان ولایت پکتیا در ارگ ریاست وستری گفت که افغانستان با ثبات به شمول پاکستان به منفعت منطقه و جهان است.

وی تصریح نمود:” ما از پاکستان ختم جنگ اعلام ناشده و تحمل افغانستان را منحیث یک کشور مستقل و با ثبات می خواهیم، زیرا افغانستان با ثبات به شمول پاکستان به منفعت منطقه و جهان است.”

وی افزود که بدون همکاری های منطقوی، رشد اقتصادی پاکستان ناممکن است، افغانستان بدون این کشور –پاکستان- هم می‌تواند به هند برسد، اما آنان بدون افغانستان نمی‌توانند به آسیای میانه دسترسی پیدا کنند.

محمداشرف غنی بیان داشت که ما ارزش و نعمت صلح را می‌دانیم، اما باید برای قیمت صلح به اجماع ملی برسیم و باید در این بخش به تمام نگرانی‌های مردم پاسخ اساسی بدهیم.

آقای غنی اظهار داشت که در خصوص صلح اجماع بین المللی، منطقوی و کشورهای اسلامی به وجود آمده است و در عرصه صلح ضرورت به اجازه کسی نداریم، زیرا خواست اساسی مردم و اولویت مهم ماست.

در این دیدار همچنان جوانان پکتیا پیشنهادات شان را در مورد آغاز کار بند مچلغو، سرک زرمت و پروژه های انکشافی و زیربنایی، اعطای امتیاز درجه اول به ولایت پکتیا، برق، صحت، پروسس جلغوزه، توسعه زراعت و مالداری، استخدام کادرهای جوان و اعمار لیسه مسلکی با آقای غنی شریک ساختند.

آقای غنی نیز به جوانان پکتیا اطمینان داد که تمام امتیازات درجه اول در سال جاری به این ولایت داده می شود و به وزارتخانه‌ها و ادارات هدایت داد که تشکیلات ولایت درجه اول را به پکتیا بدهند.

وی افزود که برعلاوه کامپلکس اداری ولایت پکتیا، در آینده نزدیک کار اعمار بند مچغلو، سرک ها و سایر پروژه های انکشافی آغاز می‌گردد و مردم باید از این پروژه ها نظارت دقیق نمایند. وی گفت که برعلاوه ایجاد فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا، دو سردخانه نیز اعمار می‌شود.

محمداشرف غنی به وزارت زراعت و مالداری هدایت داد که تمام امور پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا انجام دهد. وی خطاب به جوانان گفت که پیمان ما و شما، پیمان قلب ها، فکرها و آینده است و هدف من پایان بخشیدن به بحران ۴۰ ساله می‌باشد، زیرا ما گذشته را فراموش و خواهان ساختن آینده هستیم.

محمداشرف غنی در حالی از پاکستان می‌خواهد که جنگ اعلام ناشده علیه افغانستان را پایان دهد که پیش از این وی گفته بود که افغانستان و پاکستان در یک جنگ اعلام ناشده به سر می‌برند.

مقام‌های امریکایی و افغانستان بارها تاکید کرده اند که تروریستان در خاک پاکستان پناهگاه امن دارند و پاکستان از این تروریستان به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خودش استفاده می‌کند. مساله‌ای که پاکستان آن را رد می‌کند.

نویسنده وستر- کابل