مخالفت با کوچک سازی حوزه‌های انتخاباتی؛ به پیشنهادهای انسان‌های خام نباید انتخابات بدنام شود


مخالفت با کوچک سازی حوزه‌های انتخاباتی؛ به پیشنهادهای انسان‌های خام نباید انتخابات بدنام شود

برخی نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با کوچک سازی حوزات انتخابات تاکید دارند که حکومت به پیشنهاد انسان‌های خام نباید انتخابات را بدنام سازد.

به گزارش نویسنده وستر؛ اعضای مجلس می‌گویند اخیراً صداهایی از کابینه و مجلس مبنی بر کوچک سازی حوزات انتخاباتی بلند می‌شود که هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد.

غلام حسین ناصری یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “صداهای کوچک سازی حوزات انتخاباتی جز کج اندیشی و تنگ نظری دیگر هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد؛ آنان براساس کدام نظام انتخاباتی، کدام قانون و کدام آمار می‌خواهند حوزات کوچک شوند؟”

او ادامه داد؛ آیا می‌شود که با برخی مناطق شهر یا کشور به صورت غیر قانونی در انتخابات برخورد شده حوزات کوچک شود؛ اما در دیگر نقطه شهر برخورد دیگر صورت گیرد.

آقای ناصری پیشنهادات کوچک سازی حوزات انتخاباتی در برخی مناطق کشور تعجب آور و خنده دار عنوان کرد و گفت: “حکومت نباید به پیشنهاد انسان‌های خام، نپخته و غرض‌مند انتخابات را بدنام سازد.”

خلیل الله شهیدزاده دیگر عضو مجلس نیز در این مورد گفت: “بر بنیاد قانون انتخابات؛ کمیسیون انتخابات باید ۱۸۰ آنلاین قبل از برگزاری انتخابات، حوزات انتخاباتی را مشخص سازد؛ اما حالا زمانی برای این کار باقی نمانده است و روند ثبت نام رای دهندگان در حال پایان رسیدن است؛ چگونه می‌شود به صورت غیر قانونی کاری انجام شود که برخلاف خواست مردم باشد.”

آقای شهیدزاده افزود، هم اکنون کسانی که یک شهر را یک حوزه انتخاباتی فکر می‌کنند در محلی ثبت نام کرده که در آنلاین انتخابات در آن محل حضور نخواهد داشت و او از حق رای خود محروم می‌ماند.

این عضو مجلس نیز تاکید کرد که این پیشنهادها عملی نیست و حکومت نباید مردم را از حق رای شان محروم سازد.

اما، برخی نمایندگان دیگر با توجه به تجربه انتخابات گذشته پارلمانی در ولایت غزنی، تاکید دارند که بخشی از مردمی که کم تر در انتخابات سهم می‌گیرند هم با کوچک سازی حوزات انتخاباتی از داشتن نماینده در مجلس محروم نمی‌شوند. آنان تاکید دارند که حوزات انتخاباتی باید کوچک شوند.

این در حالی است که حکومت تا هنوز در مورد حوزات انتخاباتی تصمیم نهایی نگرفته است.

گفته می‌شود برخی مقام‌های حکومتی از جمله معاون دوم ریاست وستری شدیداً با این پیشنهاد مخالف است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر