مذاکره سران روسیه، ترکیه و ایران پاسخی به تهدیدها و تحریم‌های آمریکا
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: ایران، ترکیه و روسیه تلاش می‌کنند با همکاری‌های منطقه‌ای بالانس قدرت را حفظ کرده و به این طریق ظرفیت‌های جدیدی برای مراودات مالی ایجاد کنند.