مراکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی در پنج زون کشور فعال می‌شود


مراکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی در پنج زون کشور فعال می‌شود

رییس دانشگاه طب کابل می‌گوید که مراکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی به زودی در پنج زون کشور فعال خواهد شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ داکتر شیرین آقا ظریف، رییس دانشگاه طب کابل، امآنلاین یکشنبه (۱۲ حمل) در دومین مجمع عمومی “بنیاد مجادله با سرطان” در کابل از ایجاد مراکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی در پنج زون  کشور نیوز داد.

آقای ظریف گفت که پس از آغاز برنامه ملی درمان سرطان، حکومت طرح ایجاد مراکز تشخیص و درمان سرطان را روی دست گرفته وهم اکنون چندین مرکز درمان این بیماری در شهر کابل ایجاد شده است.

وی گفت که تهداب یک مرکز بزرگ تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی با وسعت ۲۵۰۰ متر مربع در شفاخانه طبی علی آباد شهر کابل گذاشته شده است و این مراکز به زودی در چهار زون دیگر نیز گسترش خواهد یافت.

آقای ظریف بیان داشت که هزینه مالی این مراکز از بودجه ملی تمویل شده و بخش های ظرفیت سازی و تربیت کادر را سازمان بین المللی انرژی هسته ای به عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که با وجود مبتلا شدن هزاران شهروند کشور به انواع بیماری‌های سرطانی، اولین مرکز تشخیص و درمان بیماری سرطانی، تنها دو سال پیش در شفاخانه دولتی وستریت شهر کابل با ظرفیت ۲۵ بستر ایجاد شده بود.

وزیر صحت عامه کشور نیز که در نشست امآنلاین صحبت می‌کرد با اشاره به بآنلاین آنلاین افزون واقعات جدید سرطان، از شروع برنامه های بزرگ این وزارت برای وقایه و کنترول سرطان نیوز می‌دهد.

فیآنلاین الدین فیآنلاین وزیر صحت عامه بیان داشت که پروژه درمان سرطان که پیش از این در چهارچوب این وزارت آغاز شده بود، به “برنامه ملی تداوی سرطان” که کاهش واقعات سرطان، وقایه ابتدایی، افزایش میزان تشخیص، عرضه خدمات معیاری، مراقبت معیاری و جمع آوری ارقام دقیق اهداف عمده این برنامه را شکل می دهند، ارتقاء یافته است.

وی گفت که این وزارت در همکاری با بنیاد مجادله با سرطان در زیر چتر برنامه ملی درمان سرطان در یک سال گذشته توانسته، چند مرکز درمان و تشخیص سرطان را در شهر کابل ایجاد نماید.

به گفته وی با ایجاد مراکز تشخیص سرطان، آنلاینانه بیش از ۶۰ مریض به این مراکز مراجعه کرده و زیر درمان قرار می‌گیرند.

بر بنیاد گفته‌های آقای فیآنلاین در یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار شهروندان کشور در مراکز تشخیص و درمان سرطان زیر درمان قرار گرفته اند.

از سوی هم خانم رولا غنی بانوی اول کشور در این نشست از بآنلاین انواع بیماری‌های سرطانی در کشور ابراز نگران کرده خواهان توجه جدی مردم به ویژه سکتور های صحی برای جلوگیری از این بیماری کشنده شد.

وی گفت که گستردگی میزان ابتلا به امراض سرطانی در سراسر جهان به ویژه افغانستان ایجاب می‌کند که حکومت برنامه‌های بزرگی در جهت آگاهی دهی به مردم، وقایه و کنترول سرطان درکشور روی دست بگیرد.

گفتنی است که سرطان یکی از امراض کشنده در جهان شناخته شده، هم اکنون بالغ بر ۳۰ میلیون نفر در سطح جهان از این مرض رنج می‌برند. براساس ارقام که در سال ۲۰۱۲ از افغانستان جمع آوری شده بیش از ۲۰ هزار شهروند افغانستان نیز مبتلا به سرطان هستند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر