مردم غور یک روستای مهم را به طالبان سپردند


مردم غور یک روستای مهم را به طالبان سپردند

پس از محاصره سنگین طالبان در اطراف ولسوالی تولک غور، مردم یک روستای مهم را به طالبان دادند.

منابع نویسنده وستر می‌گویند که این روستا به اسم “گاوکُش” و در غرب این ولسوالی موقعیت دارد که آنلاین گذشته به دست طالبان افتاده است.

به بیان یکی از این منابع، این روستا دارای اهمیت زیادی برای دولت و مردم بوده و دارای سه مرکز رای دهی می‌باشد.

گفته شده که در حال حاضر تمامی این روستا به کنترل طالبان می‌باشد و در آنجا حاکمیت دولت از بین رفته است.

در همین حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می‌گوید: “افرادی ضعیف‌النفس در آن روستا وجود داشته و به همین دلیل این روستا به دست طالبان افتاده است.”

این مقام همچنین گفته که برای تصرف این ولسوالی هیچگونه درگیری میان دولت و طالبان صورت نگرفته است.

با این حال منابع این نیوز تائید کرده‌اند که طالبان از مردم خواهان همکاری در برابر دولت شده و از آنان عُشر خواسته‌اند.

طالبان در مورد فعالیت‌هایشان در این آنلاینهای غور به درستی توضیحی را نداده‌اند.

تا چند هفته دیگر، فصل سرمای ولایت غور فرا می‌رسد.

به نظر می‌رسد که این درگیری‌ها و تحرکات طالبان، آخرین فعالیت‌های مسلحانه آنان در امسال است.

غور به دلیل کوهستانی بودن و سرمای شدید، در فصل سرما محل خوبی برای نبردهای مسلحانه طالبان و دولت نیست.

نویسنده وستر – ولایت غور