«مردی از جنس نور»روایت یکی از یاران حضرت علی (ع) از زبان سید مهدی شجاعی
کتاب «مردی از جنس نور» بخشی از زندگی یک مرد گمنام ولی فوق‌العاده مؤثر در تاریخ اسلام را به ‌صورت یک فیلم‌نامه جذاب و خواندنی روایت می‌کند.