مردی که از لحظه زیر تانک رفتن خود فیلم گرفت!
چند شهروند روسی در خلال برگزاری یک جشنواره به طور اتفاقی زیر یک تانک رفتند که یکی از آن‌ها این لحظه را با گوشی خود به ثبت رساند.