مرور اهم اخبار بهمن ۹۶؛ از فیش حقوقی حاج قاسم سلیمانی تا کنایه طنز آمیز روحانی به وزرای کابینه اش +فیلم
سال ۹۶ پر از حوادث و اتفاقات مهمی بوده است که به مرور آنها می‎پردازیم.