مرکزی، قهرمان مسابقات کاناپولو قهرمانی کشور شد
مسابقات کاناپولو قهرمانی کشور، با حضور ۸ تیم به میزبانی شهرستان مراغه برگزار شد و تیم مرکزی به عنوان قهرمانی رسید.