مرکز جامع خدمات سلامت روستایی دیمان به بهره برداری می رسد
فرماندار شهرستان نیر گفت: مرکز جامع خدمات سلامت روستایی دیمان هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.