مرگ دردناک یک تعمیرکار به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی + فیلم
یک تعمیرکار به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی به طرز فجیعی جان باخت.