مسئولان برای احیاء دریاچه ارومیه به دادن وعده بسنده می کنند
حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت:مسئولان موضوع احیاء دریاچه ارومیه را سیاسی کرده‌اند و در مورد احیای آن به دادن وعده‌های مختلف بسنده می‌کنند.