مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در جم بیش از دیگر دستگاه‌های اجرایی است
رئیس شورای شهر جم با تاکید بر نقش مهم پالایشگاه جم در توسعه و پیشرفت این شهرستان گفت: وظیفه مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در شهرستان جم بیش از دیگر دستگاه‌های اجرایی است.