مساجد در حوزه فرهنگی دین طلایه دار هستند
دبیر ستاد کانون های فرهنگی ـ هنری مساجد کشور گفت: مساجد در حوزه فرهنگی دین طلایه دار هستند و اگر بتوانیم این کار را به نحوه احسن انجام دهیم باعث مصونیت جامعه می شویم.