مستند «در برابر طوفان ۲» تا پایان شهریور آماده می شود
مهدی نقویان در حال ساخت دومین مستند بلند خود با موضوع سلطنت پهلوی است.