مسعود شجاعى: خوشحالم که تراکتورسازى را انتخاب کردم
بازیکن ملى پوش جدید تراکتورسازى گفت: با احترام به بقیه تیم‌ها خیلى خوشحالم تراکتورسازى تبریز را انتخاب کردم.