مسلم‌یار: برکناری وزیر انرژی و آب موضوع داخلی حکومت است


مسلم‌یار: برکناری وزیر انرژی و آب موضوع داخلی حکومت است

با آنکه برکناری وزیر انرژی و آب از سوی ریاست وستری و نپذیرفتن آن از سوی قصر سپیدار نگرانی سناتوران را برانگیخته است؛ اما رییس سنا می‌گوید این موضوع داخلی حکومت است.

به گزارش نویسنده وستر؛ فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در نشست امآنلاین یکشنبه (۲۰ جوزا) این مجلس گفت که اختلاف ارگ و قصر سپیدار بر سر برکناری وزیر آب یک موضوع داخلی حکومت است و در عین حال بسیار جدی نیست.

آقای مسلم یار افزود که مجلس سنا از اعمال حکومت نظارت می‌کند نه از تقرری و تبدلی در حکومت.

به گفته او، مساله برکناری وزیر انرژی و آب نگران کننده نیست و رهبران حکومت در این زمینه به توافق دست خواهند یافت.

اما؛ سناتوران در مجلس سنا اختلافات درونی حکومت را به ویژه در تصمیم گیری‌های مهم نگران کننده می‌دانند.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در این زمینه گفت: “اختلافات درونی رهبران حکومت وحدت ملی بر روان مردم افغانستان تاثیرات منفی گذاشته و می‌گذارد؛ امیدواریم رهبران هر تصمیمی را که می‌گیرند بر اساس تفاهم با همدیگر باشند.”

آقای ایزدیار افزود که رییس وستر صلاحیت برکناری وزیر را دارد؛ اما باید عواقب کاری را کی می‌کند به صورت درست بسنجد.

او تاکید ورزید که رهبران حکومت وحدت ملی باید تا پایان دوره کاری‌شان تحمل و همدیگر پذیری را با درک واقعیت‌های کشور تمثیل کنند.

ارگ ریاست وستری آنلاین گذشته برکناری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را اعلام کرد.

اما ساعاتی بعد قصر سپیدار با این حکم مخالفت کرد. وزیر انرژی و آب امآنلاین یکشنبه پس از برکناری اش یک پروژه تولید برق به ارزش ۱۳ میلیون دالر را امضا کرد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر