مسلم‌یار: قناعت دادن علمای پاکستان کار بزرگیست


مسلم‌یار: قناعت دادن علمای پاکستان کار بزرگیست

رییس مجلس سنا با اشاره به اعلامیه علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا در مورد حرام دانستن حملات انتحاری در افغانستان، می‌گوید که قناعت دادن علمای پاکستان کار بزرگی است.

به گزارش نویسنده وستر؛ فضل‌هادی مسلم یار که در نشست امآنلاین یکشنبه (۲۳ ثور) این مجلس صحبت می‌کرد گفت: “این که شورای علمای افغانستان و شورای عالی صلح، علمای پاکستان را قناعت داده اند که حملات انتحاری را در افغانستان حرام اعلام کنند، نیوز بزرگی است؛ زیرا آنان در حدود ۲۰ سال گذشته پی هم فتوای انتحاری را در افغانستان صادر کرده اند.”

آقای مسلم‌یار افزود که در نشست علما در اندونیزیا باید در مورد حرام دانستن جنگ در افغانستان و منطقه فتوا صادر می کردند که امیدواریم در نشست علمای جهان اسلام در جده عربستان این چنین فتوا صادر گردد.

به گفته او، جنگ در افغانستان و منطقه به ضرر مسلمانان است و علمای دینی جهان اسلام باید در این رابطه موقف جدی در پیش گیرند.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز ابراز امیدواری کرد که نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا بتواند حداقل یکی از ابزار ادامه جنگ را در کشور از دشمن بگیرد.

آقای ایزدیار گفت: “جنگ افغانستان ابعاد پیچیده استخباراتی دارد و تا زمانیکه از این طریق حل نشود از طریق فتوا دادن و فتوا گرفتن به صورت بنیادی حل نمی‌شود ولی موقف علمای اسلامی زمینه سربازگیری دشمنان را محدود می‎سازد.”

به گفته او، علمای سه کشور فقط از طریق اعلامیه حملات انتحاری را در افغانستان حرام دانسته اند؛ ولی آنان هیچ گونه فتوای را در این مورد صادر نکرده اند.

مولوی محی الدین منصف دیگر عضو سنا نیز گفت: “نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا را به فال نیک می‌گیریم؛ اما توقع ما این بود که علما در این نشست فتوای قوی علیه انجام حملات انتحاری و جنگ در افغانستان صادر می‌کرد؛ اما متاسفانه صرفاً به اعلامیه اکتفا شد.”

آقای منصف ابراز امیدواری کرد که علمای جهان اسلام از جایگاهی که دارند در مورد ختم جنگ در افغانستان فتوا صادر کنند تا مسلمان کشی در کشور خاتمه یابد.

اما؛ نظر محمد فقیری یک عضو دیگر مجلس سنا می‌گوید که کلید ختم جنگ افغانستان در دستان امریکا است و اگر علمای اسلامی ده‌ها بار فتوا صادر کنند، بازهم تا زمانیکه نخواهد این جنگ متوقف نخواهد شد.

آقای فقیری تاکید کرد که اگر امریکا بخواهد در یک ماه به جنگ افغانستان نقطه پایان می‌گذارد.

این در حالی است که نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا جمعه گذشته در اندونیزیا برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست طی اعلامیه‌ی انجام حملات انتحاری را در افغانستان حرام دانستند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر