مسلم‌یار کلاه حمایت از تظاهرات پشتون‌های پاکستان را بر سر سناتورها گذاشت


مسلم‌یار کلاه حمایت از تظاهرات پشتون‌های پاکستان را بر سر سناتورها گذاشت

رییس مجلس سنا کلاه حمایت از تظاهرات عدالت خواهی پشتون‌های پاکستان را بر سر سناتورها گذاشت.

به گزارش نویسنده وستر؛ فضل‌هادی مسلم‌یار در نشست امآنلاین سه‌شنبه (۱۴ حمل) مجلس سنا، کلاه حمایت از تظاهرات عدالت خواهی پشتون‌های آنطرف خط دیورند را به سناتورها توزیع کرد.

آقای مسلم یار گفت: “ما از هرگونه حرکت صلح خواهی حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه امنیت و ثبات تامین گردد”.

مسلم‌یار گفت که او بخاطر حمایت از حرکت عدالت خواهی مردم قبایلی پاکستان، این کلاه را که نماد آن صلح خواهان است بر سر کرده است.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز در حمایت از حرکت عدالت خواهی مردم آنطرف خط دیورند استقبال کرد و گفت که جایگاه مردم پاکستان با دولت پاکستان برای مردم افغانستان متفاوت است و او از حرکت عدالت خواهی آنان حمایت می‌کند.

آقای ایزدیار خاطر نشان کرد که مردم قبایلی پاکستان در دوران جهاد از مردم و مجاهدان افغانستان حمایت زیادی کرده اند و باید از حرکت عدالت خواهی آنان حمایت شود.

حنیف حنفی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: “ما با سر و مال خود از مردم آنسوی خط دیورند حمایت می‌کنیم تا آنان از ظلم حکومت آن کشور رهایی یابند”.

آقای حنفی افزود که دولت و مردم افغانستان از خواست‌های این جنبش که ختم جنگ در افغانستان و پاکستان است حمایت می‌کنند.

جنبش عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان یک ماه پیش با راه اندازی تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه حکومت پاکستان، از شهر کراچی آغاز شد. از آن زمان تاهنوز پشتون‌های آنطرف خط دیورند در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد پایتخت آن کشور، اعتراض‌ها و تجمعات گسترده‌ای را به راه انداخته اند.

گفتنی است که در اوج شکل گیری این جنبش، رییس وستر غنی نیز از آن حمایت کرد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر