مسوول جلب و جذب داعش در شهر کابل بازداشت شد


مسوول جلب و جذب داعش در شهر کابل بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌گوید که نیروهای قطعات خاص این ریاست در عملیاتی مسوول جلب و جذب گروه تروریستی داعش و یک همکارش را بازداشت کرده‌اند.

در نیوزنامه ارسالی ریاست عمومی امنیت ملی به نویسنده وستر آمده است:”نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات مسوول جلب و جذب گروه تروریستی داعش بنام عبدالمهین فرزند سید محمد و صفی الله فرزند فضل الرحمن را ازناحیه یازده هم شهر کابل بازداشت کردند.”

نیوزنامه افزوده است که افراد بازداشت شده اعتراف کرده‌اند که در جلب و جذب افراد به گروه تروریستی داعش در شهرکابل سهم فعال داشته اند.

ریاست عمومی امنیت ملی تاکید کرده است که این تروریستان وظیفه گرفته بودند بدستور عبدالستار به اسم مستعار سیف الله عضو فعال گروه  تروریستی داعش در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان تا فامیل‌های گروه تروریستی داعش را از شهر چلال آباد به کابل  و سپس به ولایت جوزجان انتقال دهند.

نویسنده وستر- کابل