مسی ایرانی توسط پولیس مسکو بازداشت شد


مسی ایرانی توسط پولیس مسکو بازداشت شد

رضا پرستش ملقب به مسی ایرانی که شبیه به مسی آرجنتاینی است توسط پولیس مسکو بازداشت شد.
رضا پرستش که در جمع هواداران فوتبال در نزدیکی میدان سرخ حضور یافت ، توسط پولیس روسیه بازداشت شد.
دلیل بازداشت وی ازدحام جمعیت و برهم خوردن نظم عمومی عنوان شد.