مشارکت کمرنگ مردم در روند ثبت نام رای دهندگان انتخاباتكميسيون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد كه در روز نخست ثبت نام‌ راي دهند‎گان، در ۱۴۱۹ مركز در سراسر این كشور، حدود ۶ هزار و پانصد نفر از شهروندان برای مشارکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.