مشاهده طولانی‌ترین خسوف با تلسکوپ‌های پیشرفته در پارک بعثت شیراز
سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز گفت: شهروندان می‌توانند طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن را با تلسکوپ‌های پیشرفته در پارک بعثت شیراز مشاهده کنند.