مشکلات پرسنل شهرداری‌های استان اردبیل برطرف شود
مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری اردبیل گفت: دغدغه و نگرانی‌های پرسنل شهرداری‌های استان اردبیل تا پایان سالجاری برطرف شود.