مشکل درمان معتادان فاقد اوراق هویتی همچنان پابرجا است
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: بخشی از معتادان متجاهر فاقد اوراق هویتی هستند و این مسئله آن‌ها را در مبحث درمان با مشکلات متعددی روبرو می‌کند.