مشی وزارت کشور درانتخاب استانداران اعتدالی بود
ناصریان معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت کشور درمراسم تکریم استانداران کرمان گفت: رزم حسینی استاندارسابق کرمان فردی مدیر ومدبربود.