مصائب پایتخت پل‌های تاریخی/راه طولانی جهانی شدن و پایی که می‌لنگد
شگفت‌انگیزترین بنا‌ها را می‌توان اینجا دید، جایی که بیش از ۱۰۰ پل تاریخی یکجا جمع شده است؛ بااین‌همه اعتبار، پایتخت پل‌های تاریخی دنیا در تب بی‌اعتباری همچنان خواب جهانی‌شدن می‌بیند.