مصدومیت دو نفر بر ورود خودرو به بلوار در خرم آباد+عکس
مدیرعامل سازمان آتش نشانی خرم آباداز مصدومیت دو نفر بر ورود خودرو پژو به بلوار شصت متری شهید شفیع پور در این شهرستان نیوز داد.